ppa9aa799f.png

En hoe oud moeten die boten dan wel niet zijn?


Dat is bepaald op open boten van 35 jaar en ouder.  We beogen dus een sportieve strijd met oudere boten die eigenlijk niet meer van deze tijd zijn. Maar we willen vooral ook gezellige wedstrijden varen.


En welke boten?Het gaat ons hierbij om scherpe boten die inmiddels door het Watersportverbond niet meer als klasse worden erkend, zoals de Larken-klasse,de 7m10-klasse, de W-klasse, de 12 m2-BM (kleine-bm) en de 16m2-punt-klasse,


ook boten zonder klassenorganisatie zoals de OK-jol, de ZM-jol en de Akkrumerjol,


verder boten die technisch verouderd zijn en daardoor niet meer met de hedendaagse soortgenoten mee kunnen komen zoals oude Olympiajollen, Finnjollen en FD's.


Ook zijn er wel boten die vroeger aan de (oude) klassenvoorschriften voldeden, maar door aanscherpen van die voorschriften niet meer in aanmerking komen voor een meetbrief.

Maar wel allemaal oude open houten wedstrijdzeilboten die het waard zijn als cultureel erfgoed voor de volgende generatie(s) bewaard te worden.Enthousiast en geïnteresseerd?


Prima, we hopen op een groot aantal donateurs voor minimaal €25,- per jaar.

Maar ook verenigingen en instellingen kunnen het donateurschap aanvragen.

Donateurs (=natuurlijke personen) kunnen deelnemen aan het evenement tegen gereduceerde inschrijvingskosten.

Het bestuur?

Aanmelden?

Aanmelden?

Aanmelden?