De heer Bosma uit Sneek:


"In verband met een "zoektocht" naar gegevens over de Nijdam scheepsbouwers/hellingen het volgende:

In 1911 werd bij u de Zeilver. "De Twee Provinciën"opgericht. De zeilvereniging uit Sneek was hierbij betrokken. Er was dus een "band" met Sneek.


Het ligt voor de hand dat ook voor 1911 gezeild werd op het Paterswoldse meer, misschien ook al wel in wedstrijden.

Wie organiseerden dit toen? Is hier iets over bekend?


Volgens oude aantekeningen werd er voor 1900 al veel met 'tjotters" gezeild op het Paterswoldse meer.

Bekend is dat in 1900 verhuurder van boten, dhr. Jaap Helder a/d Meerweg te Haren, bij Holtrop van der Zee in Joure een Friesch jacht kocht.

Twee jaar later bouwde de fa.Visser in Paterswolde een vrijwel gelijk jacht.


Mijn volgende vraag is: De tjotters die voor 1900 - via Visser?  - op het Paterswoldse meer voeren; waar kwamen die vandaan?

Welke plaats? Van welke bouwer? En wie waren voor 1900 de mensen die een tjotter bezaten?


Omdat ik tijdens mijn zoektocht enkele malen hetzelfde verhaal tegenkom, inzake dat de helling van Nijdam in Sneek boten bouwde voor "Paterswolde" kom ik tot u met deze vragen. Bovenstaande moet dan wel ruim voor 1900 zijn geweest.
Wie kan hem helpen, c.q. doorverwijzen?


Wie heeft iets van oude kranten of andere bronnen, die hem verder zouden kunnen helpen. Bijvoorbeeld uitslagen van wedstrijden met namen van eigenaren en van de tjotters.