ppfa3fcb66.jpg

Stichting “Oud-Zeilend-Hout”


Bestuur:


Voorzitter:


Secretaris: Berend Wezeman

secretaris@oudzeilendhout.nl


Penningmeester: Frouwke Breman


Wedstrijdcoördinator: Leo Heijne


Webmaster: Maarten Keuning

Tel: 0598 451970


Bestuurslid: Herman Kuijpens


Bankrekening: NL37 RBRB 0965 0565 38

t.n.v. Stichting Oud Zeilend Hout

te Groningen

Aanmelden?

Aanmelden?