We ontvingen de foto hiernaast met de volgende  toelichting:


Geachte secretaris,


op verzoek van mijn zus en zwager die kortgeleden getuige waren van een evenement van jullie doe ik jullie bij deze een kopie van de enige in mijn bezit zijnde foto van de door de neven Gerrit Gerritsma (vader van Gerke Gerritsma, Jachtwerf Heeg van de Randmeer en de G2) en wijlen mijn vader Lammert Gerritsma, beiden uit Heeg, gebouwde larken toekomen, welke u op uw website mag plaatsen. Veel informatie over de larken heb ik niet. De foto gemaakt op een destijds nog stil Heegermeer is waarschijnlijk van vlak voor de Tweede Wereldoorlog of de eerste jaren daarvan. Links op de foto in de 118 Gerrit Gerritsma, die heeft deze lark destijds verkocht aan een notaris in Reduzem, rechts op de foto in de 117 Lammert Gerritsma, waar deze lark is gebleven is ons helaas niet bekend.


Met vriendelijke groet,

Nico Gerritsma