Home

Wat is ons ter ore gekomen!

Motorboot methode volgens Bulthuis


Jan Postma uit Terkaple beschreef een ongeveer vijf en een halve meter lange motor boot, welke gebouwd is volgends de Bulthuismethode en die veel gelijkenis vertoont met de BM. De romp is echter 10 cm hoger dan dat van een BM en ook bijna een meter langer. De naam van de boot is “Humoreske en ligt in Berlicum”

De boot was in de twintiger jaren gebouwd voor de toenmalige directeur van Douwe Egberts in Joure.  De boot is gekocht boot de familie Postma en nog steeds in het bezit van de familie Postma.

De boot werd vroeger aangedreven door een  Citroën-motor, die voor in de boot stond. Middels een lange schroefas werd aan de achterzijde de schoef aangedreven. Na de TweedeWereldoorlog is de motor vervangen door een buitenboordmotor die in een bun was ondergebracht. Er betaan  foto’s van de boot. Jan Postma heeft toegezegd een aantal  foto’s toe te sturen.


Leren zeilen in een BM

Een groot aantal veel al wat oudere beursbezoekers – maar dat heeft zo z’n logica - gaf te kennen dat ze hadden leren zeilen in de BM. Bij velen was het een jeugd herinnering. Ze mochten mee varen met een vriend of vriendin, een buurman, een  kennis of hun ouders die een BM bezaten.  Maar ze konden vaak niet meer vertellen dan dat het een BM was en dat ze er een paar keer in gezeild hadden. Anderen konden zich nog het zeil nummer herinneren, BM 2, BM 30 en BM 36, de ALK, waarvan de laatste op zoek is naar gegevens. Iemand die op het Zuidlaardermeer met BM 102 gevaren had kon zich de aluminium plaatjes nog herinneren. Maar er waren ook beursbezoekers die ons konden vertellen dat ze afgelopen zomer en lichtblauwe BM hebben zien liggen bij de oude grasdrogerij in Oosterzee aan het Tjeukemeer. Maar eind vorig jaar was de boot verdwenen.

Nog meer verhalen


Ongeveer 30 jaar geleden lag in de jachthaven van Deventer een kleine BM. De toenmalige eigenaar, Jan ter Hoeve had een timmerwinkel in Zwartsluis. Het zou kunnen zijn dat bij de Jachthaven in Deventer meer bekend is.


Van Ties Kruyt hebben we gehoord dat van 1960 tot 1970 zijn schoon vader dhr. Jan Suurd uit Groningen op het Paterswoldsemeer met de BM 11 heeft gezeild.


BM 25 is in Hommerts in het ijs gelegen vergaan.


Aan het Noordwillemskanaal, ergens tussen De Punt en Assen, heeft tot 3-4 jaar geleden een BM gelegen in een kleine inham.Bert Noot is op zoek naar zijn oude bootje, de BM 36, genaamd “Alk”. De boot had een zwaardkast en was door de familie voorzien van een nieuw vlak.  Hij heeft er met zijn broer in gevaren van 1958 tot 1962.


Dhr. H. Bleeker heeft tot 1950 met de BM “De  Piraat” gevaren. In de “Spiegel der Zeilvaart” moet een verslag staan over een zeiltocht van deze boot over het IJsselmeer. Vanuit Groningen (Leekstermeer) werden tochten ondernomen naar Friesland, via de kanalen om een sleepje te krijgen.


BM 130 is rond 1980 in Sneek afgezonken. Dhr. M van der Molen (Sneek) heeft 4 á 5 jaar met deze BM gevaren (1975-1980). Der BM is door hem in de polyester gezet. Hij lag destijds aan de Houtvaart. De groene boot had katoenen zeilen en nog zijn originele mast. Er werd af en toe op het Sneekermeer gevaren. De boot had destijds een vaste kiel.


BM 124, De Wielja, oud-eigenaar M.H. Schuurman uit Joure;


BM 121 kortgeleden nog gezien in Goingarijp.


Jack Aardts uit Hilversum heeft in de periode 1950-1954 met een BM gezeild op de Braassem. Het was een BM met midzwaard en klaproer. Geen nummer of naam van de boot bekend.    


De  BM 311 is gekocht in 1953 door mijn vader J.A. van de Hoef bij van Piet Manten aan de Heulbrug in Loosdrecht. Piet was de eigenaar van de haven en geen vorige eigenaar. Voor de boot is fl 300,- betaald. De boot lag aan de Breukeleveense Plas, was naamloos en kreeg van ons de naam “Corry” De boot was heel slecht en is in 1954 gesloopt. Was niet te repareren. De boot was van vuren en het zeil van nog echt katoen.  Dhr. Hoef heeft er op Loosdrecht mee gevaren. Het was een vurenhouten boot. Er zijn nog enkele foto’s van de boot.


Dhr Freek Boekema vertelde dat hij eigenaar is geweest van BM 84, “Fontane”. De boot is nu in het bezit is van John de Vroedt.

Dhr. Jacob Schuur heeft in Zuidlaren gezeild met de BM 75. De boot had een vaste kiel, maar destijds was het originele zwaard ook nog in zijn bezit.

BM nr. 5 heeft jarenlang in Spaarndam (bij Haarlem) gelegen, bij Jachthaven De Rietpol. Het was een vurenhouten boot, slecht onderhouden en nog met originele katoenen zeilen. Vele gangen waren slecht. Van 1972 tot 1975 is er mee gevaren. In 1975 is de boot verkocht aan de Kromhout werf in Amsterdam.

Tussen 1960 en 1970 heeft de heer Loef gezeild met de BM 177, “Scorra” op het Paterswoldse meer. De boot is gebouwd bij Visser. De boot, voorzien van een plaatkiel, is ongeveer 4 jaar in het bezit geweest van dhr. Loef. ‘s Zomers werd vanuit Groningen naar Friesland gevaren voor een zeilvakantie.


Bij de Stichting Oud Zeilend Hout waren foto’s binnen gekomen van Paul Ruiter, met de vraag of het een BM betrof.

De FAR VEL zie hier links.

Zonder enige twijfel kon worden vastgesteld dat het een BM’er is. Dezelfde middag hebben we op de beurs Paul Ruiter gesproken.

Teakhouten Bulthuis jol


“Mijn oom Adriaan Berghuys heeft ooit een teakhouten Bulthuisjol gebouwd.

Dit moet aan het begin van de oorlog geweest zijn.

Hij voer wedstrijd op het Bergumermeer tegen Hendrik Bulthuis in zijn vurenhouten jol.

Hij is later verkocht aan iemand in (de buurt van) Sneek

Wij vragen ons af of deze boot nog in de vaart is, wat zou kunnen gezien de houtsoort”


Met vriendelijke groeten

Ingeborg Berghuijs.


BM’ers gebouwd bij de scheepswerf “De Vlijt”


 “Op onze scheepswerf in Aalsmeer, destijds "De Vlijt" van de gebr. H. & J. de Vries, werden in 1934 en 1935 twee mahoniehouten BM's naar ontwerp van Bulthuis gebouwd.

Er zijn geen zeilnummers bekend in ons archief, maar wel de eigenaren en scheepsnamen.

In 1934:  M.S. Schut uit Amsterdam, naam van de BM "Hinde"; in 1935: Mej. H. Fennema uit Amsterdam, naam "Gril".

Deze BM werd door de werf in 1935 op de Hiswa tentoongesteld. Ik bezit nog een Handleiding voor het bouwen geschreven door Bulthuis uit ca 1934, het heeft een rode kaft. Ik stuur u hierbij een kopie van de eerste bladzijde toe.

Voor onze historie website www.scheepswerfdevlijt.nl  ben ik een hoofdstukje over deze BM's aan het voorbereiden. Weet u misschien of bovengenoemde boten een zeilnummer hadden en of er nog iets van hun geschiedenis is te achterhalen?” 

H.J. Huib de Vries


Foto uit de Waterkampioen van 22 maart 1935